ថ្នាក់ដឹកនាំអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅ Office ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ ៣កុំ ៣ការពារជាដាច់ខាត 🙅‍♀️😷

[English Below]

———————

ដោយសារតែស្ថានភាពមិនទាន់ធូរស្រាលនិងត្រលប់មកដូចដើមវិញ ដូច្នេះខាងថ្នាក់លើ សូមអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ សូមចូលរួមការពារ ទប់ស្កាត់និងបង្ការពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយអនុវត្តតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងវិធានការ “៣ កុំ ៣ ការពារ”។

👉 ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់និងរបាំងការពារមុខជាប់ជានិច្ច 😷😷

👉 ឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយសាប៊ូ អាកុលនិងជែលលាងដៃ 💦🧼

👉 ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការចូលរួមរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព 🙅‍♀️⛔️

យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងឆ្លងកាត់បញ្ហានេះជាមួយគ្នា មិនយូរទេយើងរួបរួមគ្នាយកឈ្នះជំងឺនេះឲ្យបាន៕

———————

As the situation has not improved and returned to normal yet, the leadership calls on all staff to participate in preventing the spread of COVID-19 by following the instructions of the Ministry of Health and measures “3 Don’t and 3 protection”

👉 During working in the company, all staff must always wear mask and face shield 😷😷

👉 Wash your hands often with soap, alcohol and hand gel 💦🧼

👉 Must adhere to participate in maintaining the safe distance 🙅‍♀️⛔

We are facing this difficult ordeal and we will overcome this crisis together 🥰🙏🏻

#Opennet #OpennetNews #Staysafe

Related posts