💥💥💥💥សេចក្តីជូនដំណឹង💥💥💥💥

🏰សាខាOpennetក្រុងព្រះសីហនុនឹងផ្លាសប្តូរទីតាំងថ្មីនៅថ្ងៃទី២៦ កុម្ភះខាងមុខនេះ‼[English Below]

[Phnom Penh]: ដោយមានផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអោយកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសំរាប់អតិថិជន។ សាខារបស់ Opennet នៅក្រុងព្រះសីហនុនឹងធ្វើការផ្លាសប្តូរទីតាំងទៅ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខាងមុខនេះ ដូច្នេះសូមអតិថិជននិងបុគ្គលិករបស់ Opennet ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័តមាន។

——————–

According to the plan which to relocate to make it more convenient for customers. The Opennet branch in Sihanoukville will be relocating to Phum 3, Sangkat Lerk 3, Preas Sihanokville City, Preas Sihanouk Province from the 26th February, so please be informed.

Click here to view on Map 👇https://www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0

________________________________________

#Opennet#news#Sihanoukvile

Related posts