💥ក្រុមការងារសាខាបាត់ដំបងបានចុះទៅថែទាំអតិថិជនដល់ផ្ទះ‼

🧐ទស្សនាវិដេអូដើម្បីដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាណា tag.src = “https://www.youtube.com/iframe_api”; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); // 3. This function creates an (and YouTube player) // after the API code downloads. var player; function onYouTubeIframeAPIReady() { player = new YT.Player(‘player’, { width: ‘100%’, videoId: ‘us5_iRAGBvY’, playerVars: { ‘autoplay’: 1, ‘playsinline’: 1 }, events: { ‘onReady’: onPlayerReady } }); } // 4. The API will call this function when the video player is ready. function onPlayerReady(event) { event.target.mute(); event.target.playVideo(); } #3S #Opennet #News

Read More

💥💥💥💥សេចក្តីជូនដំណឹង💥💥💥💥

សាខាOpennetក្រុងព្រះសីហនុនឹងផ្លាសប្តូរទីតាំងថ្មីនៅថ្ងៃទី២៦ កុម្ភះខាងមុខនេះ[English Below] [Phnom Penh]: ដោយមានផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអោយកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសំរាប់អតិថិជន។ សាខារបស់ Opennet នៅក្រុងព្រះសីហនុនឹងធ្វើការផ្លាសប្តូរទីតាំងទៅ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខាងមុខនេះ ដូច្នេះសូមអតិថិជននិងបុគ្គលិករបស់ Opennet ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័តមាន។ ——————– According to the plan which to relocate to make it more convenient for customers. The Opennet branch in Sihanoukville will be relocating to Phum 3, Sangkat Lerk 3, Preas Sihanokville City, Preas Sihanouk Province from the 26th February, so please be informed. Click here to view on Map https://www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0… ________________________________________ #Opennet#news#Sihanoukvile

Read More

BATTAMBANG WENT D2D TO FIND POTENTIAL CUSTOMERS

បាត់ដំបងកំពុងព្យាយាមសំរេចគោលដៅយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត! ———————————————[Phnom Penh]: ដូចដែលបានដឹងកន្លងមកសាខាបាត់ដំបូងរបស់យើងបានខិតខំខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃរដូវកាលទី១ពុំទាន់មានអ្វីលេចធ្លោនូវឡើង។ រដូវកាលទី២នេះសាខាបាត់ដំបងបានផ្តេចជ្ញាចិត្តសំរេចផែនការអោយលើសពីការរំពឹងទុកតែម្តង។ ផែនការក្នុងការចុះទៅតាមផ្ទះដើម្បីថែទាំអតិថិជនរបស់ពួកគាត់នូវទេបន្តជាប្រចាំ រួមទាំងផ្នែកលក់ក៏ចូលរួមក្នុងការស្វែរកអតិថិជនគោលដៅ។ ការសហការបែបនេះបានជួយអោយពួកគាត់រកបានអតិថិជនបានច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់ផងដែរ។ ជាកស្តែងពួកគាត់បានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយតាមសាលាទៀតផងដែរ ព្រោះថាអតិថិជនរបស់យើងអាចជាសិស្សានុសិស្សដែរកំពុងមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីធឺណែតក្នុងការសិក្សាជាប្រចាំផងដែរ។ ទាំងនេះគឹជាយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់សាខាបាត់ដំបងផងដែរ! —————————————————As we all know, our Battambang branch has worked hard, but the results of the first season have not come out yet. In the second season, Battambang branch is determined to exceed the plan beyond expectations. Door 2 Door plans to take care of their customers on a regular basis, including sales, also involved in finding target customers. This kind of collaboration has helped them gain a significant number of customers as well. Apparently, they also went to school…

Read More

The 9th Phnom Penh International Half Marathon

he 9th Phnom Penh International Half Marathon on 16th June, 2019 in front of the Royal Palace beside the famous Mekong river.This annual event is celebrating the Birthday of Queen Norodom Monineath Sihanouk.Run for support Kantha Bopha Children’s Hospitals and for the green city to improve human well-being and friendship.Run for fun, I’ll try my best to improve my capacity in the future, as Elephant trail at Kirirom in 7th Jul, Siem Reap full marathon 4th Aug, Singapore in Sep e.t.cA wanderer

Read More